https://blankhartenbronkhorstactueel.nl/offerte-aanvragen/
https://blankhartenbronkhorstactueel.nl/offerte-aanvragen/
https://blankhartenbronkhorstactueel.nl/offerte-aanvragen/
https://blankhartbronkhorst.nl/offerte-aanvragen/

Bedrijfsopvolgingsregeling

Bij erven en schenken hoort belasting. De heffing kan oplopen tot 20% voor kinderen of de partner. Bij het erven of schenken van ondernemingsvermogen kan belasting worden voorkomen door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De bedrijfsopvolgingsregeling is een aantrekkelijke fiscale regeling voor bedrijfsoverdracht.

Bespaar belasting met de bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling is voor bedrijfsoverdracht zeer aantrekkelijk. Maar het is ook een lastige en complexe regeling. Zo zijn er wel voorwaarden verbonden. In de eerste plaats moet het gaan om een materiële onderneming. Dat is een organisatie van kapitaal en arbeid die ‘onderneemt’: door de aard van activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer met het doel om winst te maken. Ondernemingen die zich vooral bezig houden met het beleggen en beheer van vermogen zijn dus uitgesloten. Op te merken daarbij is dat een totaal van maximaal 5% van de waarde (in het economisch verkeer) van de materiele onderneming mag bestaan uit overtollige liquide middelen en effecten.

Ondernemingsvermogen

De bedrijfsopvolgingsregeling heeft betrekking op het ondernemingsvermogen van de IB-onderneming: een eenmanszaak of aandeel in een vennootschap onder firma of maatschap. Maar de bedrijfsopvolgingsregeling is ook toepasbaar voor het erven of schenken van de Vpb-onderneming, of preciezer: een aanmerkelijk belang in een besloten vennootschap. Dus als er aandelen worden verkregen in een besloten vennootschap die een materiële onderneming drijft. Dan kan ook de zogenaamde ab-claim worden doorgeschoven.

Brochure over bedrijfsopvolgingsregeling

Bekijk hier de brochure over Estate Planning en belastingadvies >>

BOR door Blankhart en Bronkhorst Netwerk Notarissen

Bedrijfsopvolgingsregeling? Blankhart en Bronkhorst Netwerk Notarissen is een Notariskantoor dat zich heeft gespecialiseerd in de bedrijfsopvolgingsregeling.

Notaris mr. B. Bronkhorst (Bas) is gespecialiseerd in bedrijfsopvolgingsregelingen. Naast jaren ervaring op het gebied van Estate Planning, heeft notaris Bronkhorst de EPN / Grotius specialisatieopleiding Estate Planning afgerond.

Gratis intakegesprek?

Als dank voor het gesprek, krijgt u van ons een prachtige fles wijn van “Chateau Le Clos du Notaire” cadeau mee naar huis!

Call Now Button