Wat kun je in een testament regelen voor je partner?

1226
Levenstestament

In een testament kun je bepalingen opnemen die je partner een betere (financiële) positie geven, bijvoorbeeld ten opzichte van je kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen dat je partner in het huis kan blijven wonen.

Ben je niet getrouwd en geen geregistreerd partners, dan kun je je partner alleen erfgenaam maken met een testament. Je kunt dit niet regelen met een samenlevingscontract.

Erfgenaam

Als je getrouwd of geregistreerd partners bent, dan is je partner automatisch erfgenaam. Heb je geen testament, dan wordt jouw nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld. Dat is voor je partner fiscaal niet altijd gunstig. Met een ’tweetrapstestament’ kun je je partner benoemen tot enige erfgenaam en bepalen dat jouw kinderen daarna je erfgenaam zijn. Je partner mag alles doen met jouw nalatenschap, bijvoorbeeld het huis verkopen of het geld uitgeven. Hij of zij moet hierover de kinderen wel informeren. In je testament neem je een bepaling op dat je kinderen pas erven als je partner is overleden. Je partner profiteert van een hoge belastingvrije voet. De kinderen betalen belasting over het deel van de erfenis dat nog over is.

Wettelijke verdeling

Bij overlijden krijgt de langstlevende automatisch alle bezittingen (en schulden) van de overledene. De kinderen kunnen niet meer meteen hun erfdeel opeisen, maar krijgen alleen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering kunnen zij pas opeisen als de andere (stief)ouder ook is overleden. Zodra er een achterblijvende echtgenoot /partner én een kind is, gelden de regels van de wettelijke verdeling.

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan >>

Eigen woning: vruchtgebruik

Wil je dat je partner na jouw overlijden ongestoord in het huis kan blijven wonen, maar dat het huis uiteindelijk naar je kinderen of iemand anders gaat? Dan kun je in je testament een ‘vruchtgebruik’ instellen. Je kinderen worden dan eigenaar van het huis. Je partner kan (binnen redelijke grenzen) gebruikmaken van de erfenis. Je bepaalt zelf wanneer het vruchtgebruik eindigt. Bijvoorbeeld als je partner hertrouwt, naar een verzorgingshuis gaat of overlijdt.

Nieuwe geliefde ex-partner

Stel dat je partner na jouw overlijden hertrouwt en weer gaat scheiden of overlijdt. Dan krijgt de nieuwe partner van je partner een deel van uw nalatenschap als zij samen in huwelijkse voorwaarden afspreken dat zij alles delen. Dat voorkom je met een bepaling in het testament, de zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Wij adviseren je graag.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here