Jubelton per 1 januari 2023 verlaagd

1004

De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd en zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Dat werd afgesproken in het coalitieakkoord.

Nu kunnen ouders nog eenmalig 106.671 euro belastingvrij – de zogenaamde jubelton – aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken voor de aankoop van een eigen woning. Dat bedrag wordt verlaagd naar 27.231 euro.

Vrijstelling schenkingen ouders en kinderen

Dit bedrag komt overeen met het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen, waardoor dit volgens het kabinet begrijpelijk is voor de consument. Het kabinet wilde eigenlijk de schenkingsvrijstelling eigen woning schrappen, maar dat bleek vanwege de benodigde aanpassingen bij de Belastingdienst niet eerder mogelijk dan 2024.

Indien je nog gebruik wil maken van de jubelton, is het aan te raden om in 2022 nog te schenken zodat de vrijstelling optimaal wordt benut. Op dit moment mag een schenking worden gespreid over drie jaar. Dit is met name aantrekkelijk voor de situatie dat de schenker niet de (financiële) mogelijkheid heeft om de jubelton ineens te schenken.

Het is nog niet geheel duidelijk of die mogelijkheid (geheel) blijft bestaan, en of een begiftigde een schenking voor de eigen woning die hij heeft ontvangen in 2022 mag spreiden over de jaren 2023 en 2024.


Maak gelijk een afspraak!

Duurdere woning

Uit een rapport van onderzoeksbureau SEO bleek eind vorig jaar dat de schenkingsvrijstelling eigen woning door een deel van de ontvangers vooral wordt gebruikt om een duurdere woning te kopen. De vrijstelling was per 1 januari 2017 verruimd met de verwachting dat personen onder de 40 jaar deze zouden gebruiken voor schuldaflossing.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here