Dit doet de notaris voor je bij de aankoop van jouw woning

1076
Aankoop woning

Voordat je de sleutels van je nieuwe woning in ontvangst neemt, kom je altijd eerst langs de notaris. Daar vindt de officiële overdracht plaats van de woning die je gekocht hebt. De notaris is de enige die die overdracht mag doen. Als onafhankelijke partij legt de notaris de gemaakte afspraken tussen jou en de verkoper vast en controleert of alle afspraken uit het koopcontract zijn nagekomen.

De leveringsakte

Er wordt nog wel eens gedacht dat het gekochte huis jouw eigendom is als je het koopcontract tekent. Dat is niet zo. In het koopcontract maak je afspraken over zaken als de koopprijs, de ontbindende voorwaarden en de opleverdatum. Vervolgens stelt de notaris een leveringsakte op. De leveringsakte is een officieel document waaruit blijkt dat de verkoper zijn of haar woning overgedragen heeft aan jou. Hierin staan de afspraken uit het koopcontract die je met de koper gemaakt hebt. Deze akte wordt dan ook altijd ondertekend door de koper, verkoper en de notaris. Daarna zorgt de notaris ervoor dat de leveringsakte ingeschreven wordt in het Kadaster. Daarmee is voor iedereen inzichtelijk dat jij de nieuwe eigenaar bent van de woning.

De hypotheekakte

Naast de leveringsakte maakt de notaris nog een akte op: de hypotheekakte. Dat is de overeenkomst die jij als koper sluit met je bank. Hier staat onder andere in wat voor soort hypotheek je hebt afgesloten, wat het bedrag is dat je leent, wat je maandlasten zijn en voor welke periode de rente geldt die je hebt afgesproken. Ook staat in de hypotheekakte dat jouw nieuwe woning het onderpand is voor de lening. Mocht jij niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen, dan heeft de bank de mogelijkheid om jouw woning te verkopen. Dat biedt zekerheid voor de bank. De notaris regelt dat de hypotheekakte, net als de leveringsakte, wordt opgenomen in openbare registers.

Het overdrachtsmoment bij de notaris

De notaris heeft ook een controlerende rol. Zo kijkt hij of zij of alle afspraken uit het koopcontract nagekomen zijn en of de overdracht wel doorgang kan vinden: zijn de verkopers inderdaad de bevoegde personen om de woning te verkopen? Ligt er geen beslag op de woning? Als alles goed bevonden is, vindt de overdracht plaats. Zowel koper als verkoper komen hiervoor naar de notaris. De notaris coördineert ook de betaling. Zo heeft de verkoper de zekerheid dat hij het geld daadwerkelijk ontvangt.

Wie kiest de notaris?

Als je een bestaande woning koopt, mag jij als koper kiezen bij welke notaris je de overdracht wilt laten plaatsvinden. Koop je een nieuwbouwwoning, dan ligt dat anders. Daar bepaalt in de meeste gevallen de verkoper welke notaris de leveringsakte opmaakt. De verkopende partij is namelijk bij nieuwbouw degene die de kosten voor de overdracht betaalt. Voor de hypotheekakte heb je de keuze om dat bij de projectnotaris te doen, of bij een door jou zelf gekozen notaris. Stel dat je ook je testament wilt regelen, dan kan het prettig zijn om dat bij een notaris van jouw keuze te doen. Zeker als je samenwoont en niet getrouwd bent, is het opstellen van een testament een overweging. In het testament kun je vastleggen dat na het overlijden van een van jullie het eigendom van de woning overgaat op de ander. Zonder testament ben je als samenwoners namelijk niet automatisch elkaars erfgenamen.Een officiële woningoverdracht vindt plaats bij de notaris. In dit artikel vertellen we wat de notaris doet bij de aankoop van een woning.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here